La suite d'Histoires du Nord ...

jeudi 10 novembre 2011

Armentières vu par sanderus

(Armentières par le Chevalier de Beaulieu)


«DE STAD ARMENTIERS


Dewelke slechts met aarde wallen, en Ondiepe Grachten omringt is, doch de Leie, die hier zwaare Schepen draagen kan, vloeit 'er door". Voormals wierd deze Stad beschermt door een Kasteel (...). Doch tegenwoordig ziet men in de Plaats van dat Kasteel, een haven, die door een kromme Bocht van de Leie gevormt word.Voor het overige is Armentiers van fraaie huizen en talryke Inwoonders voorzien. Ook ziet men'er een Klooster van Kapusyner Monniken, een Genootschap van Jezuiten, die hun Klooster in 1622 hebben begonnen te bouwen; een Nonne-Klooster van zoogenaamde Grauwe-Zusters; een Gasthuis voor Vreemdelingen, en een ander voor oude Vrouwen. Daarenboven pronkt deze Stad met een uitmuntend Raadhuis het welk met een schoonen Tooren en een fraaie Uurwyzer versiert is.»
LA VILLE D'ARMENTIERES


Elle est à peine entourée de murs en terre et de fossés peu profonds. Cependant la Lys, qui peut ici porter de lourds bateaux, la traverse. Autrefois cette cité était protégée par un château (...). Aujourd'hui cependant, l'on voit à la place du château un port, qui est formé par un coude de la Lys. Pour le reste, Armentières est pourvue de belles maisons et de nombreux habitants. On y voit aussi un monastère de moines Capucins, une compagnie de Jésuites, qui ont commencé à bâtir leur monastère en 1622, un couvent de nonnes dénommées Sœurs Grises, un hospice pour les étrangers et un autre pour les vieilles femmes. En outre, cette cité s'orne d'un distingué hôtel de ville, lequel se pare d'une jolie tour et d'une belle horloge

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire